Kerkenraad

 

Predikant: W.J.A. Ester 

Ouderlingen: Br. D.M. Stolk en Br. K.W. Hsien

Diaken:  br. P. Reitsma (scriba)

 

Contactgegevens:

email algemeen: info@rehobothkerk.nl

email kerkenraad: scriba@rehobothkerk.nl

email diaconie: diaconie@rehobothkerk.nl

email predikant: predikant@rehobothkerk.nl

 

Ds. Jan Willem Ester

Ds. Jan Willem Ester

Predikant

Sinds september 2022 is ds. Ester deeltijd predikant in onze gemeente. Daarnaast is hij deeltijd werkzaam als pastor voor zeevarenden in de havens van Rotterdam eo.