Gebedsgroep

Het gebed is de ademhaling van het geloof

Elke tweede en vierde zondag van de maand komt er een gebedsgroep samen voorin de kerkzaal. Deze gebedsgroep bidden we voor de gemeente, we spreken dankzegging uit, we bidden voor zorgen die er zijn. Het belangrijkste doel van deze gebedsgroep is het bidden voor de mensen in onze directe omgeving: de wijk waarin wij kerkzijn. We God ons wil inzetten in zijn Koninkrijk en een duidelijk licht wil laten schijnen. 
De gebedsgroep is bedoeld als bemoediging om een biddend leven te hebben en elkaar aan te sporen te volharden in het gebed. 

Aanvangstijd: direct na de morgendienst op de 2e en 4e zondag van de maand.