Vrouwenvereniging ‘Frouwe Venema’

We vergaderen elke tweede zondag van de maand op donderdagavond in de Singelzaal van 19.30 – 21.30 uur. Het gedeelte voor de pauze wordt gevuld met een bijbels onderwerp. We volgen hiervoor de Bijbelstudies uit ons contactblad CGK Vrouw, waarin vele van onze predikanten een Bijbelstudie verzorgen.

Daarop volgt een bespreking.

In een open sfeer praten we met elkaar over het onderwerp, of haken aan bij situaties in het leven, of in de maatschappij, waar we deel van uitmaken.

In de pauze staat gezelligheid voorop, waarbij koffie en thee geschonken wordt.

Met een bijdrage in de vorm van een gedicht of een verhaal wordt de avond besloten.