Nieuwsbrief Project Rehoboth 19 maart 2024

Beste partners van de Rehobothkerk,

Hierbij een nieuwsbrief met een update over Project Rehoboth, de fonsenwerving en een mooi initiatief wat vanuit de gemeente wordt genomen!

 

Fondsenwerving
Nu opdracht is gegeven tot de volgende fase is project Rehoboth in een nieuwe fase beland. Van belang is dat het financiële plaatje rondkomt. Er is ongeveer € 1,3 miljoen nodig. De SKG is bereid een aanzienlijke lening te verstrekken, maar financiert net als elke andere bank nooit 100% van het benodigde bedrag. Er zullen ongeveer €100.000 aan giften en €300.000 euro aan zo goedkoop mogelijke leningen nodig zijn om het rond te krijgen. Br. Cees van Breugel coördineert de fondsenwerving. Er is een start gemaakt met de fondsenwerving, maar het is nog geen gelopen race. Het project is breed binnen o.a. de Christelijke Gereformeerde kerken gedeeld en op verschillende manieren wordt er aandacht gevraagd voor het project (kranten, (diaconale) tijdschriften etc.). Graag delen we dit ook met jullie als onze partners.

Presentatie van flyer en filmpje
Aan de gemeente is op 10 maart een folder gepresenteerd die gebruikt kan worden om het verhaal over Project Rehoboth door te vertellen, deze is te vinden in de bijlage. Daarnaast is er een filmpje gemaakt wat makkelijk kan worden doorgestuurd.  

Vers van de pers: Rommelmarkt in de Rehobothkerk!
Vanuit de gemeente is het mooie idee opgevat om een rommelmarkt te organiseren. In het verleden is dit vaker gedaan; het werkt samenbindend en geeft daarnaast de mogelijkheid om in contact te komen met de mensen in de wijk. De opbrengst is bestemd voor Project Rehoboth. Inmiddels is er een datum: 25 mei 2024.

Planning project Rehoboth
De architect heeft aangegeven tot ongeveer eind mei bezig te zijn met de tekeningen. Onderdeel daarvan is advisering door een bouwkundige en een constructeur, en de vergunningaanvraag bij de welstand. De planning is dat de begroting ook rond die tijd rond moeten komen: de fondsenwerving moet goed op gang zijn, keuzes voor uitgebreidere of juist goedkopere alternatieven moeten worden gemaakt. Tijdens de presentatie van de folder werd eind mei ook als einddatum van de fondsenwerving genoemd, het is niet onmogelijk dat dit langer in beslag neemt, wel hopen we dat er zicht is op een begroting die sluitend is.

Met vriendelijke groet,

Peter Reitsma
Scriba Rehobothkerk

Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam-Centrum