Nieuwsbrief Project Rehoboth 19 maart 2024

Broeders en zusters,

Hierbij een nieuwsbrief met een update over Project Rehoboth, de fonsenwerving en een mooi initiatief wat vanuit de gemeente wordt genomen!

Fondsenwerving
Nu opdracht is gegeven tot de volgende fase is project Rehoboth in een nieuwe fase beland. Van belang is dat het financiële plaatje rondkomt. De SKG is bereid een aanzienlijke lening te verstrekken, maar financiert net als elke andere bank nooit 100% van het benodigde bedrag. Er zullen ongeveer €100.000 aan giften en €300.000 euro aan zo goedkoop mogelijke leningen nodig zijn om het rond te krijgen. Br. Cees van Breugel coördineert de fondsenwerving. De oproep naar de gemeente is om biddend na te denken of een gift of lening voor u mogelijk is. Voor meer informatie kunt u bij br. Van Breugel terecht, maar uiteraard staat de kerkenraad ook tot uw beschikking.

Presentatie van flyer

Op 10 maart na de ochtenddienst is de folder gepresenteerd die gebruikt kan worden om het verhaal over Project Rehoboth door te vertellen. Er was tevens de oproep om na te denken of u misschien particulieren of bedrijven kent die de mogelijkheid hebben om hiervoor een gift te doen of een lening te verstrekken tegen een aantrekkelijk tarief.

In de bijlage is de PDF-versie van de folder te vinden. Hier zijn na een goede tip van iemand uit de gemeente ook een QR-betaalcode en een verwijzing naar de ANBI-gegevens op de website aan toegevoegd. Daarnaast is er een filmpje gemaakt, wat in het kort ons verhaal verteld. Ook dit kan gedeeld worden, bijvoorbeeld binnen uw familie of kennissengroep.

Vers van de pers: Rommelmarkt in de Rehobothkerk!
Vanuit de gemeente is het mooie idee opgevat om een rommelmarkt te organiseren. In het verleden is dit vaker gedaan; het werkt samenbindend en geeft daarnaast de mogelijkheid om in contact te komen met de mensen in de wijk. De opbrengst is bestemd voor Project Rehoboth. Inmiddels is er een datum: 25 mei 2024. De voorbereidingen zijn in volle gang, u hoort hier binnenkort meer over, houd ook Toerusting in de gaten.

Planning project Rehoboth
De architect heeft aangegeven tot ongeveer eind mei bezig te zijn met de tekeningen. Onderdeel daarvan is advisering door een bouwkundige en een constructeur, en de vergunningaanvraag bij de welstand. De planning is dat de begroting ook rond die tijd rond moeten komen: de fondsenwerving moet goed op gang zijn, keuzes voor uitgebreidere of juist goedkopere alternatieven moeten worden gemaakt. Tijdens de presentatie van de folder werd eind mei ook als einddatum van de fondsenwerving genoemd, het is niet onmogelijk dat dit langer in beslag neemt, wel hopen we dat er zicht is op een begroting die sluitend is.

Orgel
De kerkenraad is binnen de gemeente een orgelcommissie aan het samenstellen. Zoals u onder andere in het januari nummer van Toerusting heeft kunnen lezen heeft de kerkenraad de voorkeur uitgesproken voor een ander, elektrisch orgel. Het verplaatsen van het huidige orgel is ontzettend duur en daarnaast is het huidige orgel erg onderhoudsintensief. Daartegenover staat dat er zeker de laatste jaren kwalitatief goede orgels beschikbaar zijn gekomen die vrijwel geen onderhoud behoeven. De kerkenraad realiseert zich terdege dat het huidige orgel ook een emotionele waarde heeft en dat dit gevoelig kan liggen. Voorop staat dat er een volwaardig orgel moet blijven als onderdeel van onze diensten blijft en er ook geen voornemen is om dit te veranderen. De orgelcommissie krijgt de opdracht om het huidige orgel te verkopen en zich te oriënteren op een volwaardig alternatief.

Informatiemarkt
Uit een brainstormsessie tussen de kerkenraad en de adviseur br. Cees van Breugel kwam het idee van een informatieavond te beleggen gericht op mensen buiten de gemeente (familieleden, kennissen, bedrijven, andere kerken, oud-leden). Het doel is om tijdens de avond informatie te geven over o.a. de verbouwplannen, de verschillende organisaties die deelnemen in het project en de fonsenwerving.

Heeft u ideeën hoe deze avond in te richten en verdere invulling te geven? (Denk aan: concert/lezing of iets anders). Laat dit weten. We zijn momenteel bezig met een commissie die deze avond gaat organiseren, dus snel meer nieuws!

Website
De laatste weken heeft de nieuwe website weer meer vorm en inhoud gekregen. Neem gerust een kijkje: www.rehobothkerk.nl

Blijft u meebidden dat de Rehobothkerk een plek is en blijft waar Gods licht mag schijnen voor de mensen?

 

Met vriendelijke groet,

Peter Reitsma
Scriba Rehobothkerk