Geachte kerkenraden in Rotterdam,

 De CGK van Rotterdam-Centrum mag al jaren kerkzijn in de Rotterdamse Agniesebuurt, op de grens met het Oude Noorden. Ooit was het een bloeiende gemeente met meer dan 1000 zielen. Inmiddels heeft de gemeente minder dan 70 leden. Er wordt gekerkt in een groot  kerkgebouw, wat vrij gesloten oogt, niet duurzaam is en achterstallig onderhoud heeft. Er is een parttime predikant. De gemeente heeft elk jaar een begrotingstekort en kan niet veel langer bestaan in de huidige vorm.

Nieuwe hoop
In het achterliggende jaar is een beweging van gebed ontstaan, en er is nieuwe hoop op een toekomst voor de gemeente.

Het plan
De bedoeling is om via een renovatie het kerkgebouw licht, duurzaam en onderhoudsarm te maken. Het wordt geschikt gemaakt om te dienen als missionair-diaconaal centrum met meerdere multifunctionele zalen, drie ‘tiny houses’ en een woning. Inmiddels zijn er partners gevonden die mee willen doen in dit centrum: ICF Rotterdam-Noord, missionaire stichting Het Kruispunt, diaconale stichting De Paraplu, en twee migrantenkerken. Met elkaar zullen we missionair en diaconaal actief zijn in de kwetsbare wijk rondom het kerkgebouw. De CGK Rotterdam-Centrum wil op deze manier een doorstart maken en hoopt in deze beweging ook weer te groeien als gemeente.

De financiering
De renovatie kost globaal 1,3 miljoen euro. Er is een klein startkapitaal. De SKG (een kerkelijke bank) wil een aanzienlijk deel van het bedrag voorfinancieren. De rest van het benodigde bedrag moet van elders komen. Er wordt gestreefd om € 100.000 op te halen aan giften, en € 300.000 aan zo goedkoop mogelijke leningen. Daarom doen we een beroep op zusterkerken, bedrijven en particulieren die in staat zijn om te helpen. Wilt u biddend overwegen of u hier aan bij kunt dragen?

Wilt u bijdragen?
Giften/collecten kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL 77 INGB 0000 0805 02 t.n.v. Chr Geref Kerk Rotterdam Centrum o.v.v. ‘Project Rehoboth’. Voor informatie over leningen kunt u contact opnemen met de adviseur van de gemeente, Cees van Breugel. Ook mogelijk interessante contacten kunt u aan hem doorgeven.
E-mail:cees@hartvoorwest.nl;
Tel. 06-48192258

Met vriendelijke groet,

Peter Reitsma
Scriba Rehobothkerk

Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam-Centrum