Rehobothkerk – Ruimte voor God en de mensen

 

 

Visie en missie

De naam Rehoboth komt uit de Bijbel. Het betekent “de Heer heeft ruimte gemaakt”. We lezen in Genesis 26 dat Izak een waterput graaft en deze de naam Rehoboth geeft, ‘want’ zei hij ‘nu heeft de HEER ons ruimte gegeven” (Genesis 26 vers 22).

God wil mensen ontmoeten. Hij maakt daar letterlijk ruimte voor. Hij wil Zijn liefde en trouw aan mensen tonen. Heel in het bijzonder heeft God dit laten zien door het zenden van Zijn zoon naar deze wereld. Jezus werd mens zoals wij om ons te redden en in de relatie met God te herstellen. Hij schenkt ons een leven in vrede met God.

In de Rehobothkerk spreekt God tot ons door Zijn woord, de Bijbel. Daarin lezen we dat een echt gelukkig leven, een leven in vrede met God is. Door het onderwijs in de kerk leert God ons te leven in het spoor van Jezus.

In de Rehobothkerk aanbidden we God. We zijn Hem dankbaar voor wat Hij ons geeft. Dit gebeurd door het zingen van Psalmen en liederen, het gebed en geven van gaven. Ook mogen we al onze zorgen en pijn bij Hem neerleggen. Hij weet als geen ander wat wij nodig hebben.

In de Rehobothkerk ontmoeten wij elkaar. God geeft mensen aan elkaar om elkaar te ondersteunen, te bemoedigen, lief en leed met elkaar te delen. We zijn een multiculturele kerk, met mensen in de leeftijd van 0 tot boven de 90 jaar. 

In de Rehobothkerk willen wij in het spoor van Jezus Gods liefde laten zien aan mensen om ons heen. Deze opdracht voor ons ligt in eerste in eerste instantie in de directe omgeving van de kerk: de Agniessebuurt en het Oude Noorden.

In de Rehobothkerk geloven we in de kracht van God. Hij zet mensen in, maar geeft zelf de vrucht. De geschiedenis over de 5 broden en 2 visjes uit Johannes 6 is hierbij voor ons een bemoediging: ogenschijnlijk kleine dingen neemt God in Zijn hand om daarmee iets groots uit te werken. 

In de Rehobothkerk werken we met verschillende kerken, missionaire en diaconale organisaties samen om deze missie vorm te geven.

De Rehobothkerk is een veilige omgeving om God te ontmoeten en elkaar. Hier horen geen machtsmisbruik of seksueel misbruik bij. Mocht u toch ervaren dat iets mis is, kunt u dit melden bij het landelijk Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (SMKR). Dit kan anoniem. Het SMKR is als een onafhankelijke stichting opgericht door de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde kerken, de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, de Hersteld Hervormde Kerk en de voortgezette Gereformeerde Kerken. Het Meldpunt opereert los van de kerken en heeft geen formele binding met de kerkgenootschappen.