Project Rehobothkerk

De CGK van Rotterdam-Centrum mag al jaren kerk zijn in de Rotterdamse Agniesebuurt, op de grens met het Oude Noorden. Ooit was het een bloeiende gemeente met meer dan 1000 zielen. Inmiddels heeft de gemeente minder dan 70 leden. Er wordt gekerkt in een groot  kerkgebouw, wat vrij gesloten oogt, niet duurzaam is en achterstallig onderhoud heeft. Er is een parttime predikant. De gemeente heeft elk jaar een begrotingstekort en kan niet veel langer bestaan in de huidige vorm.

In het achterliggende jaar is een beweging van gebed ontstaan, en er is nieuwe hoop op een toekomst voor de gemeente.

Het plan

De bedoeling is om via een renovatie het kerkgebouw licht, duurzaam en onderhoudsarm te maken. Het wordt geschikt gemaakt om te dienen als missionair-diaconaal centrum met meerdere multifunctionele zalen, drie ‘tiny houses’ en een woning. Inmiddels zijn er partners gevonden die mee willen doen in dit centrum: ICF Rotterdam-Noord, missionaire stichting Het Kruispunt, diaconale stichting De Paraplu, en twee migrantenkerken. Met elkaar zullen we missionair en diaconaal actief zijn in de kwetsbare wijk rondom het kerkgebouw. De CGK Rotterdam-Centrum wil op deze manier een doorstart maken en hoopt in deze beweging ook weer te groeien als gemeente.

De financiering

De renovatie kost globaal 1,3 miljoen euro. Er is een klein startkapitaal. De SKG (een kerkelijke bank) wil een aanzienlijk deel van het bedrag voorfinancieren. De rest van het benodigde bedrag moet van elders komen. Er wordt gestreefd om € 100.000 op te halen aan giften, en € 300.000 aan zo goedkoop mogelijke leningen. Daarom doen we een beroep op gemeenten binnen de CGK en op particulieren binnen en buiten de CGK die in staat zijn om te helpen. Wilt u biddend overwegen of u hier aan bij kunt dragen?

Wilt u bijdragen?
Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL 77 INGB 0000 0805 02 t.n.v. Chr Geref Kerk Rotterdam Centrum o.v.v. ‘Project Rehoboth’. Scroll naar beneden voor een QR-code / betaallink.

Voor informatie over leningen kunt u contact opnemen met de adviseur van de gemeente, Cees van Breugel. Ook mogelijk interessante contacten kunt u aan hem doorgeven.
E-mail:cees@hartvoorwest.nl;

Word vriend van Rehoboth

Er is een mooie beweging gaande in de CGK van Rotterdam-Centrum. Vanuit een situatie van moedeloosheid is nieuwe hoop geboren. We geloven dat God ons de opdracht geeft om met partners een missionair-diaconaal centrum te ontwikkelen. Dat kunnen we niet alleen. We hebben u nodig! Als u zich afvraagt, wat u bij kunt dragen, hebben we meerdere opties voor u!

Ontvang de nieuwsbrieven en blijf zo op de hoogte van het proces, ook als straks hopelijk de bouw gaat starten. Dit kan door uw mailadres op te geven.

Project Rehoboth is geboren in de weg van gebed. Er zijn nog veel obstakels, en we geloven dat God ons daarin leidt. Maar we hebben bidders nodig die om ons heen staan. Ontvang de gebedsverzoeken en bid mee voor het hele project. Dit kan ook door uw mailadres op te geven.

Misschien gaat uw hart sneller kloppen als u van de plannen hoort. U wilt er ook wel een actieve rol in spelen. Bijvoorbeeld door als vrijwilliger mee te draaien in missionair en/of diaconaal werk. Door een rol te spelen in het bouwproces. Het kan ook zijn dat u deel uit wilt maken van het team, of zelfs geïnteresseerd bent om in Rehoboth te gaan wonen. Laat het aan ons weten.

Het belangrijkste obstakel is wel de financiële situatie. Het grootste deel van het benodigde bedrag van 1,3 miljoen euro is al toegezegd in de vorm van leningen. Maar we hebben nog giften en leningen nodig (op dit moment zo’n € 200.000) om de bouw te kunnen starten. Er zijn allerlei manieren waarop u kunt geven.

  1. Via een gift op bankrekening NL77INGB 0000 080502 t.n.v. CGK Rotterdam-Centrum o.v.v. ‘Project Rehoboth’
  2. Via een lening. Neemt u hiervoor contact op met Cees van Breugel, adviseur. Hij is bereikbaar via cees@hartvoorwest.nl
  3. Via een meerjarige schenking. Dit biedt belastingvoordeel. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met bovengenoemde adviseur.
  4. Via een legaat. U kunt de CGK van Rotterdam-Centrum opnemen in uw testament.
  5. Via een rendementslening. Dit is een combinatie van een gift en een lening die voor project Rehoboth zeer voordelig is. Zie bijlage voor uitleg van deze lening. Ook voor deze manier van geven kunt u contact opnemen met de adviseur.

Uitleg rendementslening

Een rendementslening is een combinatie van een lening tegen hoge rente en een periodieke gift. De lening kan bv. 5 of 10 jaar duren. In het voorbeeld geeft A. een rendementslening van € 10.000 uit aan Rehoboth tegen een rente van 6%. Na 10 jaar wordt de lening in één keer afgelost. A. geeft daarnaast jaarlijks een gift van € 1.000. Dat ziet er zo uit:

  A. Rehoboth
A. geeft lening van 10.000 aan Rehoboth   10.000
Rehoboth geeft 6% rente per jaar + 600 – 600
A. geeft gift van 1.000 per jaar – 1000 + 1000
A. krijgt 40% van gift terug van belasting + 400  
Saldo 0 +400

De lener A. heeft in dit voorbeeld geen voordeel van de lening, maar schenkt dit voordeel aan Rehoboth. Rehoboth heeft naast dit voordeel van 4% rendement ook nog de besparing op de hypotheek, die op dit moment ca. 4,5% is. Dus een totaal voordeel van 8,5%.

De tussenstand van fondsenwerving op 3 juni 2024

  • Giften: € 77.476 (doel € 100.000) 77% 77%
  • Leningen: € 50.000 (doel € 300.000) 17% 17%

Lees meer over de organisaties door op het logo te klikken: