Steun de Rehobothkerk

Het is niet altijd makkelijk als kleine stadsgemeente de begroting rond te krijgen. Wilt u ons steunen? Dit kan door een gift over te maken op het onderstaande rekeningnummer:

 NL 77 INGB 0000 0805 02 t.n.v. Chr Geref Kerk Rotterdam Centrum